Ich sach ma: Das war's.

Ich sach ma: Das war’s.

fab1An @fab1An